Pages

Sep 27, 2011

<< Chance favors the connected mind. >> 
  
Let's Come Together to Find+Build New Directions of Albanian Culture Making.

Thank you all for reading this blog and giving us courage to keep going.
If you know young albanian talents in the creative fields, please let us know.
We'd love to know more about them and their work.
You can subscribe to our RSS Feed.
Check us out on facebook PERfACTs.
Follow us on twitter @PERfACTs_.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERfACTs merr formën e një eksperimenti për të parë se çfarë mund te ndodhe në qoftë se ndërtohet një komunitet shqiptar online, ku talentet krijuese mund të lidhen dhe të bashkëpunojnë,duke unifikuar historine, kulturën, traditat dhe kuriozitetin e tyre në një platforme virtuale.

PERfACTs Team

No comments: