Pages

Jul 9, 2012

Parkour | Architecture as Playground

Filmi i Kaspar Astrup Schröder MY PLAYGROUND eksploron mënyrën si Parkour dhe Freerunning po ndryshon perceptimin e hapësirës urbane dhe si këto hapësira e ndërtesat mbi të cilat ata lëvizin po ndryshojnë.
I vendosur kryesisht në Kopenhagen, filmi ndjek Ekipin JiYo teksa eksploron qytetin dhe pengesat që ai paraqet.
Arkitekti Bjarke Ingels, fitues i shumë çmimeve dhe themelues i studios projektuese BIG, hipnotizuar nga mënyra si JiYo përcjell arkitekturën, e merr ekipin në ndërtesat e tij për të zbuluar dhe shpalosur aftësitë e tyre lëvizëse, të cilat mund të jenë po aq novatore sa vetë arkitektura e ndërtesave.
Filmi udhëton në mbarë botën nga Danimarka në Japoni, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Kina për të zbuluar në çfarë drejtimi po shkon lëvizja urbane.
Ëndrra e Ekipit JiYo është ndërtimi i parkut më të madh të Parkour-it në botë, por a nuk është më mirë që Parkour dhe Freerunning të bëhen në qytet dhe jo në një mjedis të caktuar?
Kaspar Astrup Schröder ka vendosur të shqyrtojë më nga afër mënyrën se si traceurs (gjurmëtarët) bashkëveprojnë me arkitekturën - duke u fokusuar mbi Parkour dhe lëvizjen urbane në hapësirat e qyteteve moderne nëpërmjet Ekipit JiYo dhe popullin që përcakton se si hapësirat janë formuar brenda qyteteve tona.Kaspar Astrup Schröder’s film MY PLAYGROUND explores the way Parkour and Freerunning is changing the perception of urban space and how the spaces and buildings they are moving on are changing them.Mainly set in Copenhagen the film follows Team JiYo as they explore the city and encounter the obstacles it presents. Award winning architect Bjarke Ingels, founder of BIG Architects, is fascinated by the way Team JiYo convey architecture and takes the team to his buildings, to explore and unfold their skills, that may be just as groundbreaking as the architecture itself.The film travels around the world from Denmark to Japan, United States, United Kingdom, and China to explore where the urban mobility is heading.
Team JiYo has a dream of making the biggest dedicated parkour park in the world, but isn’t parkour and freerunning supposed to be in the city and not in a fixed environment?
Kaspar Astrup Schröder set out to more closely examine the way that traceurs interact with architecture - honing in on parkour and urban mobilty in modern cities spaces via Team JiYo and the people that determine how the space is shaped within our cities.

No comments: