Pages

Dec 27, 2012

Featured Event | Art Kontakt Flash Mob

**Open Invitation by ArtKontakt

Ditën e shtunë, më datë 29 Dhjetor, ora 14.30 
pranë pemës së madhe në Sheshin Skënderbej
Art Kontakt organizon për herë të parë në Shqiperi FLASH MOB
fenonemin shoqeror më zbavitës të këtij fundviti që po afron, 
ku pjesëmarrës mund të jetë çdokush. 

Në emër të të jetuarit në qytetit tonë në një mënyrë më zbavitëse, sociale dhe estetike, ju bëjmë thirrje të vini bashkë me miqtë tuaj të "ngrijmë" dhe të "shkrijmë“ për 5 minuta për të befasuar, tërhequr vëmëndjen e kalimtarëve të shumtë duke krijuar një atmosferë tejet të veçantë dhe zbavitëse ato momente.

Gjithashtu n
ë pemën e madhe të Vitit të Ri të vendosour tek Sheshi Skënderbej do të varim kartolina dedikuar hekurudhave shqiptare për ti uruar shërim të shpejtë binarëve dhe trenave të hekurudhave shqiptare në mënyrë që të lehtësohet komunikimi i shqiptarëve me Europën, por mbi të gjithë mes nesh. 

Ju lutem të merrni me vete iphone, ipad, telekamera, aparate fotografike e çtë mundeni për të regjistruar këtë performancë masive e cila në ato 5 minuta do të shndërrohet në një konfigurim skulpturash jetësore.

Le ta ndalojme kohë
n tonë për 5 minuta ditën e Shtunë datë 29 Dhjetor ora 14.30 tek Sheshi Skënderbej!!  

**Takimi për një briefing tek Bashkia në orën 14.00


RSVP në Facebook:  FLASH MOB

**************************************************************************************

On Saturday, December 29, at 14.30 
near the big tree on Skanderbeg Square,
Art Kontakt organizes for the first time in Albania FLASH MOB
the most entertaining social phenomenon of this year-end, 
where anyone can participate. 


In the name of living in our city in a more fun, social and aesthetic way, we want you to come out together with your friends to "freeze" and "melt" for 5 minutes to surprise and catch the attention of bystanders by creating a very special and fun atmosphere in those moments.

Also, we'll hang postcards dedicated to Albanian Railways on the big Skanderbeg Square Christmas tree, wishing a speedy recovery to the binaries and trains in order to facilitate the communication of Albanians with Europe, but most importantly among us. 

Please take your iphone, ipad, cameras, and whatever you can to record this massive performance, which in those 5 minutes will become a living sculptures configuration.

Let's stop our time for 5 minutes on Saturday, December 29, 14:30h at Skanderbeg Square!! 

** Meeting at the Municipality for a briefing at 14.00h.

RSVP on Facebook: 

**************************************************************************************

Here's the video of the event:No comments: