Pages

May 29, 2013

Community-Sourced App | Creating a Public Street Art Digital Library

1AM Mobile is a free community driven photography app that allows anyone to capture and share what they see in the streets. Developed by San Francisco-based First Amendment Gallery, the app aims to present the world’s street art on one platform.

photo credit 1AM Mobile

It is a great crowd-sourcing social media platform that enables not only art enthusiasts but anyone that runs into a great piece of street art, to take a photo, upload, geo-tag and share it with the rest of the community. This creates a growing global digital library of street art and documenting art pieces that might or might not be there for long. 

The app is available for free download on the iTunes App Store.

Read more about it at pop-up city.

photo credit 1AM Mobile
photo credit 1AM Mobile

1AM Mobile është një app falas që drejtohet nga vetë komuniteti dhe mundëson të gjithë ata që duan të fotografojnë dhe të shpërndajnë artin që hasin rrugëve. I krijuar nga First Amendment Gallery me bazë në San Francisco, ky app ka si qëllim paraqitjen e street artit të gjithë botës në një platformë të vetme. 

photo credit 1AM Mobile

Është një crowd-sourcing social media platform që mundëson jo vetëm entuziastët e artit, por këdo që sheh vepra arti në rrugë, ti fotografojë, upload, gjeo-tag dhe ti shpërndajë ato me të gjithë komunitetit. Kjo rezulton në rritjen e një bibliotekë globale dixhitale të street art dhe dokumentimin e punëve artistike që shpeshherë hiqen apo vandalizohen porsa artisti largohet. Një jetëgjatësi dixhitale që tejkalon atë fiziken.

Ky app mund të downlodohet falas në iTunes.

Mund të lexoni më shumë për app-in tek pop-up city.

*********************************************************

No comments: