Pages

May 21, 2013

Open Invitation | DokuPhoto Documentary Photography Workshop with Pep Bonet

via :DOKUFEST

DOKUPHOTO CALL FOR APPLICATIONS

DokuFest has launched the call for application for DokuPhoto Documentary Photography Workshop with Pep Bonet, to be held during this edition of the festival in Prizren from 17th until 25th of August.

DokuPhoto workshop will bring together regional documentary photographers who will be led by the co-founder of Noor Images Agency and award winning Spanish photographer Pep Bonet to create a visual story on Kosovo. The workshop will also include a one-day master class with renowned English photographer Andrew Testa. The selected photographers will be invited to Prizren for six intensive days of photographing and editing. The work produced will be shown in DokuFest and in exhibitions around the Balkans and beyond.

Who can apply?

The program is aimed at 10 professional documentary photographers from Kosovo, Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia.

What is covered?

DokuFest will cover the expense of travel to Prizren, the costs of accommodation and an allowance for daily expenses.

TO APPLY:

1: You should send a bio (maximum 300 words) explaining why would you like to attend this documentary photography workshop.

2: Personal documentary photography project with no more than 15 images and text explaining the project.

Applications should be sent to dokuphoto@dokufest.com

Deadline for application is 30 June 2013

Requirements:

- The workshop will be conducted in English, so the participants must have good command of English Language.

-Photographers should have their own photography and editing equipment.

About the tutors:

PEP BONET

Pep Bonet (Mallorca, 1974) is an award-winning photographer who has traveled extensively capturing profound moments that represent the unbalanced world in which we live. His long-term projects focus on African issues, with his most well known project being “Faith in Chaos”, a photo essay on the aftermath of the war in Sierra Leone. His ongoing work around the globe on HIV/Aids has led to several photography books and many exhibitions worldwide. His more recent work includes a long-term reportage on the rock 'n roll band Motörhead.

Pep’s work has been recognized with many industry awards. Among international prizes and grants include the World Press Photo Joop Swart Masterclass with his work “Faith in Chaos” in 2002; the Kodak Young Photographer of the Year in 2003 at the festival Visa pour l`image; the Luchetta Foundation in Trieste nomination for the best press photographer of the year in 2004; W. Eugene Smith Humanistic Grant in Photography in 2005; second prize in the World Press Photo contest in the Sports category; second World Press Photo Award for his work “Forced Identity’’ in 2009 and first prize on the 2013 World Press Photo – Online Short with his work ‘‘Into the Shadows’’.

Bonet is a founding member of the photo agency Noor. He frequently lectures on photography and conducts workshops.

For more information visit Pep Bonet and his work at Noor.
 

ANDREW TESTA

Born in London, UK, Andrew Testa began his photographic career in 1992, working as a freelance for The Guardian and The Observer. Throughout the decade, he documented the growing Environmental Protest Movement in Britain and in 1999, Testa shifted his attention to international current affairs covering the war in Kosovo. Later that same year, he moved to the Balkans to cover events throughout Eastern Europe, Central Asia and the Middle East.

Testa's photographs and stories have been published in various prestigious publications such as Newsweek, Stern, Geo, Paris Match, Time, Der Spiegel, The Sunday Times Magazine, Mother Jones among many others. Today, he is a regular contributor to The New York Times, The Guardian and The Observer.

His work has won many awards including three World Press Photo Awards. In 1997, he was named News Photographer of the Year from the One World Media Awards. He has twice been named photojournalist of the year by Amnesty International, in 1999 for his coverage of the war in Kosovo and in 2007 for his work on acid attacks in Bangladesh. In 2006 he was awarded a Getty Grant for Editorial photography for his work in Kosovo. He has also won awards from Pictures of the Year (2001, 2004 & 2005), the NPPA Best of Photojournalism (2006 & 2008). He is represented by Panos Pictures.

For more information visit 
Andrew Testa:

*****
HAPET KONKURSI PËR DOKUPHOTO 

DokuFest ka hapur konkursin e Punëtorisë së Fotografisë Dokumentare DokuPhoto me fotografin Pep Bonet, i cili do të mbahet këtë edicion të festivalit në Prizren nga data 17 – 25 gusht

Punëtoria DokuPhoto do të mbledh fotografët dokumentar nga regjioni të cilët do të udhëzohen nga bashkëthemeluesi i agjencisë Noor Images dhe fituesi i shumë çmimeve për fotografi Pep Bonet, për të krijuar një storie vizuele për Kosovën. Poashtu, punëtoria do të përfshijë një master klasë një ditore me fotografin e njohur anglez Andrew Testa. Fotografët e përzgjedhur do të ftohen në Prizren për gjashtë ditë intenzive të fotografimit dhe editimit. Puna e prodhuar në punëtori do të tregohet në DokuFest dhe në ekspozita në Ballkan dhe më gjerë.

Kush mund të aplikoj?

Programi është i hapur për 10 fotografë dokumentar profesional nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Mali i Zi, Kroacia, Bosnje dhe Hercegovina dhe Sllovenia.

Çfarë është e mbuluar?

DokuFest do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit në Prizren, akomodimin dhe një shumë për shpenzimet ditore.

PËR TË APLIKUAR:

1: Dërgoni një letër (jo më të gjatë se 300 fjalë), ku spjegoni arsyen pse doni të merrni pjesë në këtë punëtori të fotografisë dokumentare.

2: Një projekt personal të fotografisë dokumentare me jo më shumë se 15 imazhe dhe tekst i cili spjegon projektin.

Aplikimet i dërgoni në adresën dokuphoto@dokufest.com

Afati i fundit për aplikim është 30 qershor 2013

Kërkesat:

-Punëtoria do të mbahet në gjuhën angleze, kështu që pjesëmarrësit duhet të kenë zotërim të mirë të kësaj gjuhe.

-Pjesëmarësit duhet të kenë paisjet e tyre për fotografim dhe edititim.

Rreth tutorëve:

PEP BONET

Pep Bonet (Mallorca, 1974) është një fotograf fitues i shumë çmimeve i cili ka udhëtuar për të kapur momente të cilat tregojnë botën e çekuilibruar në të cilën jetojmë. Projektet e tija afatgjate fokusohen në çështjet e Afrikës dhe projekti i tij më i njohur është “Faith in Chaos” (Besimi në kaos), një foto ese mbi pasojat e luftës në Sierra Leone. Me punën e tij rreth botës për HIV/Aids ai ka publikuar disa libra të fotografisë dhe ka marrë pjesë në shumë ekspozita. Puna e tij e fundit përfshin një reportazh afatgjatë mbi grupin rok n’roll Motörhead.

Puna e Bonet është shpërblyer me shumë çmime. Mes tyre bëjnë pjesë World Press Photo Joop Swart Masterclass me punën e tij “Faith in Chaos” në vitin 2002; Fotografi i vitit në Kodak Young Photographer në vitin 2003 në festivalin Visa pour l`image; nominimi për Luchetta Foundation in Trieste për fotoreporterin më të mirë në vitin 2004; Grantin e W. Eugene Smith Humanistic në fotografi në vitin 2005; vendin e dytë në World Press Photo në kategorinë e sportit në vitin 2007; vendin e dytë në World Press Photo me punën e tij “Forced Identity” në vitin 2009; dhe vendin e parë në çmimin World Press Photo – Online Short me punën e tij “Into the Shadows” në vitin 2013.

Bonet është një nga themeluesit e agjencisë së fotografisë Noor. Ai shpesh ligjeron në punëtori të ndryshme për fotografi.

Për më shumë informata vizitoni Pep Bonet dhe punën e tij tek Noor.

ANDREW TESTA

I lindur në Londër, Andrew Testa filloi karrierën e tij fotografike në vitin 1992, duke punuar si fotograf i pavarur për The Guardian dhe The Observer. Gjatë gjithë dekadës, ai dokumentoi levizjën në rritje për protestën për ambientin në Angli ndërsa në vitin 1999, Testa drejtoi vëmendjen e tij në çështjet aktuale ndërkombëtare duke e mbuluar luftën në Kosovë. Në të njejtin vit, ai u zhvendos në Ballkan për të mbuluar ngjarje në të gjithë Evropën Lindore, Azinë Qendrore dhe Lindjen e Mesme.

Storiet e fotografisë së Testës janë publikuar në botime të ndryshme prestigjioze si Newsweek, Stern, Geo, Paris Match, Time, Der Spiegel, The Sunday Times Magazine, Mother Jones, në mesin e shumë të tjerave. Sot, ai është një kontribues i rregullt për The New York Times, The Guardian dhe The Observer.

Me punën e tij, test aka fituar shumë çmime përfshirë tre çmime World Press Photo. Në vitin 1997, ai është emëruar si fotoreporteri i vitit nga One World Media Awards. Ai ka qenë dy herë i emëruar si fotoreporteri i vitit nga by Amnesty International, në vitin 1999 për mbulimin e luftës në Kosovë dhe në vitin 2007 për punën e tij mbi sulmet e acidit në Banglladesh. Në vitin 2006 ai ka fituar çmimin Getty Grant për punën e tij në Kosovë. Ai poashtu ka fituar çmime nga Pictures of the Year (2001, 2004 & 2005), NPPA Best of Photojournalism (2006 & 2008). Ai është i përfaqësuar nga Panos Pictures.

Për më shumë vizitoni Andrew Testa:

*************************************************************

No comments: