Pages

Oct 4, 2013

Featured Event | Circus A Way Of Life

European Cultural Heritage Days in Albania!


‘‘Circus a Way of Life’’ will take place tomorrowOctober 5th, at 6:00-7:30pm, between PEDONALJA (Tirana's only pedestrian street) and the PYRAMID. Led by the French theater company Capillotractee Cie’, 12 young artists (ages 15-18) will provide a unique show that includes acrobatics, juggling, dance performance, pantomimes, pyrotechnics and drama, music, etc. 

The project's main goal is to support the homeless youth and to get them more involved in creative activities. Also, of importance is promoting a civic attitude and awareness toward street art and performance in order to revitalize the city. 

This event is organized by Art Kontakt in collaboration with the Don Bosko Center and supported by the 2007-2013 Cultural Program of the European Commission.
*****
Nesër, më datë 5 Tetor, nga ora 18.00-19.30 do të realizohet tek PEDONALJA dhe PIRAMIDA eventi i spektaklit të rrugë‘‘Circus a Way of Life’’.  12 Artistë të rinj të moshës 15-18 vjec, të udhëhequr nga kompania franceze e teatrit Capillotractee Cie’ , do të ofrojnë një spektakël të veçantë që përfshin akrobaci, zhongleri, dance performancë, pantonime, piroteknikë dhe aktrim, muzikë, etj. 

Projekti ‘‘Circus a Way of Life’’ synon të motivojë dhe mb
ështesë fëmijët e rrugës, të rinjtë e talentuar që ndodhen në kushte të vështira social ekonomike të meren me aktivitet krijues. Gjithashtu projekti synon të përhape një mendësi qytetare që orientohet drejt artit dhe spektalit të rrugës për të gjallëruar rrugët dhe sheshet tona. 

Ky event organizohet nga Art Kontakt në bashkëpunim me Qendrën Don Bosko dhe mbështetet nga Programi i Kultures 2007-2013 i Komisionit Europian.

via SPK

******************************************************************

No comments: