Pages

Jan 29, 2012

Sunday Streets | Pse jo edhe ne Tirane?

Cfare mund t'i ndodh nje lagjeje, kur rruget i transformohen nga korsi makinash ne hapesira per kembesore? What could happen to a neighborhood when streets are transformed from car lanes into pedestrian spaces?

Cdo te Djele (ashtu si dhe per festa) rruge te caktuara kryesore te Bogotá, Cali, Medellín, dhe komuna te tjera Kolumbiane perdoren vetem nga kembesoret: thjeshte si kalimtare ose per aktivitete argetuese dhe sportive. Transporti automobilistik eshte i ndaluar. Ky event quhet Ciclovía dhe i ka fillimet qe ne fund te viteve '70.
Each Sunday (and holiday) certain main streets of Bogotá, Cali, Medellín, and Colombian other municipalities, are used by pedestrians only: as passersby or for entertainment and sports activities. Automotive transportation is blocked off. This event is called Ciclovía and it has taken place since late the late 70s.

Kjo iniciative ka frymezuar shume qytete te tjera ne te gjithe boten. Nje nga keto eshte San Francisco ne Kaliforni.
Programi Sunday Streets (Rruget te Djelen) eshte eksperimenti me i madh i ketij qyteti, ku me shume hapesira publike iu kthehen njerezve. Ne cdo event, disa kilometra rruge mbyllen per trafikun automobilistik dhe hapen per ecje, vrap, bicikleta, patina, dhe aktivitete nga me te ndryshmet. Organizatoret shpresojne se programi do te ndihmoje ne ndertimin e komunitetit lokal, permiresimin e shendetit, si dhe per promovimin e nje transporti te qendrueshem.
This initiative has inspired many other cities throughout the world. One of them is San Francisco, California.
San Francisco's Sunday Streets program is the city's biggest experiment to transfer more of the public realm to people. At each event, several miles of roads are closed to traffic and opened for walking, riding, and a variety of other activities. Organizers hope that the program will help build community, improve health, and promote sustainable transportation.

Rruget te Djelen filloi ne 2008 me tre evente dhe cdo vit ka qene me i madh dhe me i suksesshem se i pari.
Sunday Streets began in 2008 with three events and each year has been bigger and more successful than the previous. [for more info visit sundaystreetssf.com]

Watch more videos at NENtv

Sunday Streets, "eksperimenti" pa makina i qytetit te San Francisco pati nje pjesemarrje shume te madhe. Rruget u mbushen plot me njerez.
Si ndikoi kjo tek bizneset aty perreth?
Eshte bllokimi i trafikut automobilistik (edhe pse per disa ore) dicka e mire apo jo per bizneset lokale?
Sunday Streets, San Francisco's car-free "experiment", received a huge turnout. People flooded the streets.
How were local businesses affected?
Is closing the streets to cars (eventhough for a few hours) good or bad for local businesses?


Ne duhet te ndjekim kete shembull. Le ti kerkojme qytetit te Tiranes te provoje nje "eksperiment" te tille.
Le t'i kthejme me shume hapesira publike njerezve dhe jo makinave.
Le te ndihmojme ne ndertimin e komuniteteve, permisimin e shendetit, dhe promovimin e nje transporti te qendrueshem.
[te pakten te Djelave, edhe pse per pak ore]
We need to follow by example. Let's ask the city of Tirana to try a similar "experiment".
Let's return more of the public realm to people and not cars.
Let's help build communities, improve health, and promote sustainable transportation.
[at least on Sundays, just for a few hours]

Dua te di se cfare mendoni ju te gjithe.
Le ta organizojme edhe ne Tirane.
I'd like to know what all of you think.
Let's make it happen in Tirana.

Jan 24, 2012

Exhibition | Adrian Paci


Burden of History
Ongoing
SAM Third Floor Galleries


Ne Seattle Art Museum (SAM) eshte hapur ekspozita Burden of History (Barra e Historise), ne te cilen merr pjese dhe artisti shqiptar Adrian Paci. Koleksioni zbulon raportin e te kaluares dhe te tashmes (personale) te perjetuar nga ky grup artistash. Per shembull, Home to Go (Shtepia me Vete), skulptura e artistit shqiptar, ka lindur nga nje eksperience qe i ka ndryshuar jeten. Ne 1997, gjate trazirave politike dhe luftes civile ne vend, Paci u detyrua te emigroje ne Itali. Duke perdorur trupin e tij si model per te krijuar figuren, Home to Go qendron si nje metafor por dhe si nje perkthim i drejtperdrejt i efekteve te thella fizike dhe psikologjike te kesaj zhvendosje kulturore.

------------------------------------------

Adrian Paci: Video Work
December 5, 2011–April 22, 2012
SAM Forum Gallery

Nje artist bashkekohor me fame nderkombetare, Adrian Paci (1969) pati nje vleresim te madh ne Europe gjate viteve 90 dhe me pas ne Amerike (2005). I trajnuar ne pikture, media e tij e preferuar tashme perfshin videon, skulpturen, fotografine dhe instalimet. Punet e tij me te thella prekin tema te tilla si zhvendosja, kujtesa, ruajtja e se kaluares, si dhe shkembimi kulturor.

Lufta Civile ne Shqiperi ne vitin 1997 e shtyu Pacin te largohet ne Milano, ku vazhdon te jetoje bashke me familjen e tij. Ky event pati nje efekt rrenjesor tek artisti, duke e terhequr ate drejt veprave qe frymezohen, prekin dhe interpretojne temen e mergimit. Ne shume menyra, ai krijon imazhe qe kane te bejne me shkembimin e dy kulturave, pertej historise personale, per te pasqyruar nje kuptim me te gjere kolektiv te pervojes se emigrantit.

SAM po shfaq nje perzgjedhje te videove te Pacit gjate viteve 1997-2007, duke perfshire nje veper qe e beri te dominoje boten e artit kontemporan. Albanian Stories (Tregime Shqiptare, 1997) eshte nje nga videot e para qe ai beri ne Itali. Ne te, Jolanda (vajza e tij qe ne ate kohe ishte vetem tre vjec) rrefen perrallen e nje lope, nje mace dhe nje gjeli. Ky tregim eshte nje mix i se vertetes dhe imagjinates se saj. Ato cfare ajo kujton nga largimi jashte shtetit plekset me perrallen qe po i reciton shikuesve. Kjo pune aq sa dinamike dhe prekese eshte paraqitur ne pavionin e pare shqiptar ne Bienalen e Venecias ne vitin 1999.
[for the original text in english visit the links above]

Nqs nuk i njihni punet me video te Adrian Pacit, ndiqni klipin e meposhtem:


Shume artiste qe kane lene Shqiperine dhe punojne jashte prekin temen e emigrimit dhe shkembimin e kulturave ne punen e tyre. Per tu njohur me ta mund te shkoni ketu, ketu, ketu dhe ketu.

------------------------------------------

Jan 20, 2012

Open Invitation | Your Film Festival

YouTube has announced a new opportunity:
YOUR FILM FESTIVAL

A global search for the world's best storytellers.

This is Your Film Festival. You have until March 31st to submit a short, story-driven video. There's no entry fee. It can be any format - short film, web-series episode, TV pilot - and any genre. In June, audiences around the world will vote, sending 10 deserving storytellers to open the 2012 Venice Film Festival where a Grand Prize Winner will be be rewarded with a $500,000 grant to create a new work, produced by Ridley Scott and his world class team.

WE ENCOURAGE ALL TO PARTICIPATE!!

Good Luck :)

Jan 18, 2012

The Usual Suspects & Unfinished Business

The Usual Suspects & Unfinished Business 
(all quotes by Dr. Martin Luther King, Jr.) 

January 16 was Martin Luther King, Jr. day in the USA. Let his legacy of equality, tolerance and action be an inspiration to us here in Albania.

16 Janari ishte dita e Martin Luther King, Jr. ne SHBA. Le te jete trashegimia e tij e barazise, tolerances dhe veprimit nje frymezim per ne ketu ne Shqiperi. 

Let’s Read these passages and Acknowledge their lasting truth.
Le te Lexojme keto fjale dhe te Pranojme te verteten e tyre edhe sot. 

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."
"Padrejtesia diku eshte nje kercenim per drejtesine kudo." 

“I have the audacity to believe that people everywhere can have three meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom for their spirits. I believe that what self-centered men have torn down, men other-centered can build up.”
“Une kam guximin te besoj se kudo njerezit mund te kene tre vakte ne dite per trupin e tyre, arsim dhe kulture per mendjen e tyre, si dhe dinjitet, barazi dhe liri per shpirtin e tyre. Une besoj se ate qe egoistat kane shkaterruar, altruistat mund ta ndertojne.” 

Let’s Think.
Le te Mendojme

"History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people."
"Historia do te duhet te regjistroje se tragjedia me e madhe e kesaj periudhe tranzicioni social nuk ishte zhurma acaruese e njerezve te keqinj, por heshtja indinjuese e njerezve te mire."  

Let’s Look Back at this schizophrenic period of transition [1991-2011] and Reflect.
Le te Kthejme koken mbrapa tek kjo periudhe skizofrenike tranzicioni [1991-2011] dhe te Reflektojme

Let’s Ask.
Le te Pyesim.
How did a beautiful idea turn into a nightmare?
Si u kthye nje ide e bukur ne nje ankth?

What happens when the dream of a revolution (as an intervention) quickly becomes a reality?
Cfare ndodh kur endrra e nje revolucioni (si nje nderhyrje) shume shpejt behet realitet?

"The limitation of riots, moral questions aside, is that they cannot win and their participants know it. Hence, rioting is not revolutionary but reactionary because it invites defeat. It involves an emotional catharsis, but it must be followed by a sense of futility."
"Kufizimi i trazirave, pyetjet morale menjane, eshte se ato nuk mund te fitojne dhe pjesemarresit e tyre e dine ate. Prandaj, trazirat nuk jane revolucionare por reaksionare sepse ftojne humbjen. Ato perfshijne nje katarsis emocional por qe duhet te vijohet nga nje ndjenje boshe."  

On this New Year, anticipating January 21st and celebrating 100Years of Independence:
Ne kete Vit te Ri, duke pritur 21 Janarin dhe duke festuar 100 Vite Pavaresi

Let’s Pause.
Le te Pushojme

Let’s Challenge ourselves and the public servants that represent us to not view the country as a geopolitical landscape and a materialistic organization of territory, but as a complex social character that doesn’t shit where it eats.
Le te Sfidojme veten dhe sherbyesit publike qe na perfaqesojne, qe te mos e shohim(n) vendin si nje peisazh gjeopolitik dhe nje organizate materialiste territori, por si nje karakter kompleks shoqeror qe nuk dhjet aty ku ha.

"The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character - that is the goal of true education."
"Funksioni i arsimit eshte ta mesoje njeriun te mendoje intensivisht and ne menyre kritike. Inteligjence plus karakter – ky eshte qellimi i nje edukimi te vertete." 

Let’s come together to find and build new directions of a lasting Albanian culture making.
Le te mblidhemi se bashku per te gjetur dhe ndertuardrejtime te reja ne formimin e nje kulture te qendrueshme shqiptare. 

"Almost always, the creative dedicated minority has made the world better."
"Pothuajse gjithnje, pakica e dedikuar krijuese e ka bere boten me te mire.

Jan 13, 2012

PERfACTs 2.0.


"...dalla necessità di condividere emozioni e pensieri, consigli e studi, ricerca e sviluppo nasce a distanze intercontinentali un’ IDEA…quella di creare un Blog “perfetto” che possa essere un ponte di collegamento, un binario di connessioni capace di portare gli uni agli altri collegandoci nelle “ferrovie internazionali on line” tramite le idee più belle.
Noi ci siamo concentrati sull’ ARTE, AMBIENTE E SOCIETA’..."

 - seconda parte -
-III-
PERfACTs
PERfACTs è il nome di questo BLOG virtuale.
Partendo dall’occidente in crescita - Detroit - passando nella confusionale Europa in crisi - Rimini - e per finire riprendendo vita nei Balcani a TIRANA.
Questa piattaforma on line offre ai giovani (albanesi e non) la possibilità di mettere alla pari la loro inventiva, aiutarsi a vicenda per scoprire nuove tendenze, avere un occhio di riguardo al territorio, salvaguardando la storia, cercare spunti nuovi e creare “il Nuovo Mondo”.
Sin dai primi giorni di vita del nostro blog abbiamo visto avvicinarsi timidamente i primi coraggiosi, le prime mail, i primissimi commenti e una grande voglia di scrivere e di condividere…gli articoli venivano divorati e subito si è sentita l’aria del cambiamento!
Noi trattiamo temi che ci ispirano, non parliamo di politica anche se questa è legata costantemente alla vita dei nostri paesi. 
Vogliamo che si continui a parlare delle persone, episodi di vita, di alternative alla noia e perché no a quelle attività con grande possibilità di successo! Invitiamo le persone che ci seguono in diverse attività culturali.
Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di far parlare loro che sono il futuro ma al momento il presente sottovalutato…
Nei nostri temi parliamo di occupazione e invenzione, di ricerca e di studio. Si sa che studiare è dura ma solo attraverso una profonda conoscenza e studio si può chiedere di più dalla vita.
“...Il blog PERfACT è un punto d’incontro virtuale …temi: arte visiva, letteraratura, spettacolo e belle arti, architettura, urbanistica, ingegneria, turismo culturale ed ecologico, sostenibilità ambientale. Esso ha la forma di un esperimento per vedere cosa potrebbe succedere se viene costruita una comunità on line, dove il talento creativo è in grado di connettersi e di collaborare; fondendo così la nostra cultura, le tradizioni esistenti in una nuova, quella virtuale…..siete invitati a portare sul Blog non solo il talento ma anche il proprio patrimonio professionale, accademico, e personale. Queste informazioni che possono essere utilizzate da ponte creativo tra…. Giovani professionisti albanesi provenienti da tutto il mondo saranno incoraggiati a partecipare e unirsi alla conversazione. Vogliamo stabilire un dialogo dinamico e costruttivo e coinvolgere le persone in questo blog di esplorare, trovare e condividere progetti originali, notizie e informazioni, il loro proprio lavoro e le proprie storie…”
 -IV-
Il Futuro 
Abbiamo sostituito alla carta le pagine fatte di “bit” alle più piccole particelle un colore ed ecco anche sullo schermo scriviamo “nero su bianco”. Scriviamo della nostra vita, di problemi, gioie e altro, “buttiamo giù” i pensieri cancelliamo alla velocità della luce!
“Copy” / “Paste”, taglia, cuci, incolla… non abbiamo imparato a cucire i vestiti per i nostri figli ma a scrivere sulle pagine della nostra generazione…sempre più veloce!
“Saranno sostenute tutte quelle idee creative o progetti, che sono stati efficaci in altri paesi e che potrebbero avere la forza di portare beneficio adattandosi in Albania…"
Il Mondo Nuovo non è una parola inventata nel cuore della notte ma è quella che i giovani di tutte le generazioni, epoche e nazioni hanno cercato e continueranno a cercare sempre. Perché chi è giovane non si accontenta facilmente, non si ferma e non si fa bastare nulla, non trova pace finché non è veramente arrivato "al Nuovo Mondo”.
Un lavoro migliore?
Una nuova macchina?
Una casa più grande?
Un nuovo PC?
Si cerca l’idea “geniale” che lo farà respirare e VIVERE per il resto dei suoi giorni.

Abbiamo organizzato il primo incontro con i giovani albanesi che vivono a Tirana…solo perché  questi hanno in mano più strumenti innovativi in confronto ai loro colleghi nel resto dell’Albania. Nel futuro vogliamo andare a trovare giovani "creativi" anche di altre città in Albania...che inizialmente conosciamo on line grazie al BLOG!

Il 29 Ottobre 2011 presso uno dei (miliaia) locali di Tirana abbiamo festeggiato e presentato “dal vivo” il nostro Blog che è la nostra casa on line, dove potresti trovare delle idee anche tu che casualmente leggi! 
PERfACTs - Elma*

Jan 12, 2012

PERfACTs 2.0.


COMUNICAZIONE DELLA CULTURA 
AI TEMPI DEL WEB 2.0


Comunicazione
“Share”
Marketing
Scienza
"News"
Storia
Cultura
www
@
Sostenibilità
Architettura
Sociale
Eco
Bio
Social Networks
Scambio di idee
Umanità
Fashion
Seta
Terra
Africa
Arte
Economia
Paesi in via di sviluppo
Progetti
 $ 
Ambiente
Mercati
Infrastruttura
Turismo
Crisi
Letteratura
Computer
£
"Green"
Corsa verso l’idea vincente!
Creato
VITA!!!

Il web al giorno d’oggi diventa una necessità.
Tutte queste parole elencate in questa “brainstorm” e quanto,  molto, moltissimo altro ancora non detto e forse neanche ancora non immaginato si traducono in una pagina elettronica che mi divide e mi connette al mondo!
Una semplice pagina virtuale mi collega a tutto questo….un semplicissimo BLOG.
-I-
DISTANZE
Vivere lontani ormai non è più così difficile come un tempo, anche perché continuiamo a sostenere che il  mondo, con l’utilizzo sempre più frequente degli aerei, è diventato più piccolo.
Noi “ i giovani d’oggi", noi del web 2.0, abituati a viaggiare e a vivere fuori casa, per necessità utilizziamo sempre più quella rete virtuale wi-fi che una volta si chiamava telefono e collegava attraverso fili visibili, voci e metteva in relazioni costose le persone (conoscenti).
Adesso noi abbiamo in mano il cambiamento, una linea virtuale composta di aria e di fumo, di polvere e raggi, ma che collega mondi, etnie, religioni, paesi, culture e tante altre diversità! 
Questo nuovo strumento si chiama INTERNET e l’utilizzo nasce dalla voglia di stare sempre insieme, sempre connessi, sempre a casa.
La connessione internet costa poco ed è sempre più presente in tantissimi ambienti. Attraverso un telefonino android si può connettersi al "mondo".
Attraverso la tecnologia e l’internet siamo ormai in grado di sentire guardare e quasi odorare la persona che dall’altro capo del mondo parla la nostra stessa lingua o in una lingua comprensibile.
Siamo in grado di gestire i nostri spostamenti, di controllare la posizione dei nostri beni, avere sotto mano le questioni finanziarie e o sociali del nostro e di altri paesi, comprare e vendere on line, essere sempre informati quasi in tempo reale…e per tutto questo basta "imparare a navigare” in rete!
-II-
LE BUONE RAGIONI
Definizione blogitalia.it:
Letteralmente: weB LOG
È l'abbreviazione di web log e indica un sito web autogestito dove vengono pubblicate in tempo reale notizie, informazioni, opinioni o storie di ogni genere, visualizzate in ordine cronologico inverso. Il blog è uno strumento di libera espressione, una via di mezzo tra la homepage personale e il forum di discussione, che tiene traccia (log) degli interventi dei partecipanti.
Un blog può essere personale, un diario online costantemente aggiornato che tutti possono leggere, oppure può essere uno spazio sul web attorno al quale si aggregano navigatori che condividono interessi comuni.
Questo ci ha spinto a creare un BLOG…creare una comunità!
La voglia di essere sempre collegata e vicina ai miei amici: della mia stessa lingua, provenienza. La curiosità di trovare nuovi amici (o colleghi) che parlano quella stessa lingua creativa, quel linguaggio che tutti, indipendente dall’età o posizione sociale sanno parlare e che è l’unico che salverà il mondo, il linguaggio della BELLEZZA!
Dalla necessità di condividere emozioni e pensieri, consigli e studi, ricerca e sviluppo nasce a distanze intercontinentali un’ IDEA…quella di creare un Blog “perfetto” che possa essere un ponte di collegamento, un binario di connessioni capace di portare gli uni agli altri collegandoci nelle “ferrovie internazionali on line”.
Noi (del PERfACTs) ci siamo concentrati sull’ ARTE, AMBIENTE E SOCIETA’....- fine prima parte - 

"....Partendo dall’ occidente in crescita - Detroit - passando nella confusionale Europa in crisi - a Rimini - e per finire riprendere vita nei Balcani a Tirana.....PERfACTs........."