Pages

Oct 21, 2012

Color | The Effect of an Influential Language

**Creative Sunday Series

Vjeshta eshte sezoni me interesant dhe frymezues sepse cdo gje ndryshon, sidomos dita jone qe mbushet me aktivitete, pune, shkolle... Ditet e dembelosura neper plazhe menjehere zhduken, si ne rastin tim e vetmja pergjigje tani eshte "BUSY!!!". 
Prandaj, gjeni nje moment kete te diele dhe hidhini nje sy ambientit dhe jetes qe iu rrethon. 
Shijoni ndryshimet qe vjeshta sjell!
Frymezohuni nga shnderrimi i ngjyrave te saj!
Vleresoni efektin qe i jep jetes tuaj te perditshme. 

The Effect of Color | Efekti i Ngjyrave

[00:24] Color Theory Teoria e Ngjyrave

Mixtures and implementation of combinations of color.
Perzierja dhe implementimi i kombinimeve te ngjyrave.

[01:50] Psychology of Color Psikologjia e Ngjyrave

A silent or an emotional language associated universally, culturally and individually.
Nje gjuhe e heshtur apo emocionale e nderlidhur ne menyre universale, kulturore dhe personale.

[03:30] Color Trends Trendet e Ngjyrave 

Evolution of an economical, social, political, technological, environmental shift.
Evolucion i nje ndryshimi ekonomik, social, politik, teknologjik dhe mjedisor.

[04:53] Color in Art Ngjyrat  ne Art

256 Colors in GIFs.
256 Ngjyra ne GIFe. 


Watch The Effect of Color | OFF BOOK on PBS. See more from Off Book.

via PBS


No comments: