Pages

Oct 14, 2012

Open Invitation | Albanie 1913
On the occasion of the 100th anniversary of Independence of Albania
«Albania 1913» a selection of photographs and footage 
from the Albert Kahn Foundation's project «Planet Archives», 
October 24th to November 22nd, 2012 in the main cities of Albania.


********
A l’occasion du Centenaire de l’Indépendance de l’Albanie,
«Albanie 1913», une sélection de photos et films 
du projet «Archives de le Planète» de la Fondation Albert Kahn 
du 24 Octobre au 22 Novembre 2012 dans les principales villes d’Albanie.

********

Me rastin e 100-vjetorit të Pavarsisë së Shqipërisë
«Shqipëria 1913» një përzgjedhje fotografish dhe filmime 
nga projekti «Arkivat e Planetit» i Fondacionit Albert Kahn
nga data 24 Tetor deri në 22 Nëntor 2012 në qytetet kryesore të Shqipërisë.


Për më tepër informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:
No comments: