Pages

Jan 21, 2013

Featured Performance | primitive by enra

Kjo është një nga performancat më angazhuese dhe tërheqëse që kam parë kohët e fundit. Një fusion i imazheve grafike me kercime të zhanreve të ndryshme që nxjerr në pah shprehje komplekse për mundësi të reja hapësinore.

enra është një grup argëtues që paraqet fusionin themelor të imazheve dhe performancës live. 
" ky projekt i ri simbolizon organizmat primitiv, mikrobet dhe viruset ne shprehim dinamikën e jetës së tyre që për ta duken pa kuptim." 
" performuesit e enra janë artistë shumë të talentuar marcialë, xhongler dhe kërcimtarë, secili tregon specialitet e tij në veprat që bëjmë." 
" videoja finale arrihet thjeshtë duke e projektuar atë në ekran me anë të një projektori. grupi performon në sinkronizim me imazhet grafike duke e ruajtur pozicionin e trupit dhe duke praktikuar përsosjen e tij." 
- nobuyuki hanabusa, drejtues


This is one of the most engaging and captivating performances I have seen in awhile. A fusion of graphic images with multi-genre dance moves that leads to complex expressions of new spatial possibilities.
enra is an entertainment unit which presents the ultimate fusion of images and live performance.
" this new piece symbolises primitive organisms, microbes and viruseswe express the dynamics of their lives that to them are seemingly without meaning."
" the performers of enra are highly talented martial artists, jugglers and dancers,each demonstrates their own speciality in the works that we make."
" the final video is simply achieved by projecting the video onto a screen via projector.the group perform to in synchronisation with the graphics maintaining the positionof their bodies and perfecting this through repeated practice."

- nobuyuki hanabusa, director
Performers: Tachun, Tsuyoshi Kaseda, Saya Watatani, Yusaku Mochizuki, Maki Yokoyama
Director & Sound Designer: Nobuyuki Hanabusa


via designboom

********************************************************************************


No comments: