Pages

Jan 20, 2013

Street Art | Knitting and Mixing Public Aesthetics

**Creative Sunday Series
Rruga është një hapësirë ​​ku arti lulëzon, dhe një vend ku artistët i japin formë estetikës publike. Olek, një skulptore që bën thurje, dhe Swoon, një artiste mix media, ndërhyjnë në jetën e përditshme me punën që krijon habi, emocion dhe humor. Me shtresa të fuqishme kuptimi, estetikë të bukur, dhe duke përdorur media unike, këto dy krijuese mjaft produktive po shtyjnë kufijtë e artit bashkëkohor. 
The street is a space where art thrives, and a place where artists can shape the public aesthetic. Olek, a sculptor who knits, and Swoon, a mixed media artist, disrupt daily life with work that creates wonder, emotion, and humor. With powerful layers of meaning, beautiful aesthetics, and using unique media, these two prolific creators are pushing the boundaries of contemporary art. (via PBS)
Watch Off Book: Street Art on PBS. See more from Off Book.


*********************************************************************************

No comments: