Pages

Feb 24, 2013

The Art of Illustration | Interpretation Through Imagery

**Creative Sunday Series
Duke përdorur një serë teknikash dhe stile nga vizatimet me laps, bojrat e ujit, të vajit dhe ato akrelike, tek kolazhet, punët 3D dhe ato dixhitale, ilustrimet pasqyrojnë histori dhe domethënie nga ato më faktike tek më fiktivet, nga editorialet nëpër revista dhe gazeta, tek librat komikë dhe mediat aktiviste
Zhvillimi dhe përdorimi i gjërë i fotografisë ndër vite ka mundësuar ilustruesit të shohin brenda imagjinatës dhe botës së tyre kreative duke prodhuar punë më artistike dhe ekspresive.
Sot, ata janë më të interesuar në interpretimin e sensibilitetit kreativ nëpërmjet imazheve sesa në krijimin e tyre për qëllime informative nëpër revista apo gazeta.

Illustrators articulate what a photograph cannot. Using an array of techniques and styles, illustrators evoke stories and meaning in a variety of mediums, from editorial illustration in magazines and newspapers, to comics books, to activist media. And as their tasks over the years have become less informational and more expressive, their individual voice as artists becomes all the more critical and beautiful, revealing an exciting and awe-inspiring age of illustration.
Featuring:
A Brief History of Illustration: Steven Guarnaccia, Professor, Illustration Program at The New School
Editorial Illustration: Yuko Shimisuhttp://yukoart.com/
Comic Book Illustration: Sean Murphyhttp://seangordonmurphy.com/
Standing Out as An Illustrator: Molly Crabapplehttp://mollycrabapple.com/


via 

*************************************************************************

No comments: