Pages

Jun 28, 2013

Open Invitation | AlbaniaNOW Exhibit

Albania-NOW is an international juried exhibition to be held in Detroit, Michigan, USA planned for the fall of 2013. The exhibit will display the best of Albanian architecture, urban design and art that is emerging today from this evolving region. The exhibit will be open to all Albanian designers, architects and artists living and working in Albania, Kosovo, Macedonia and other nations in the Balkans

The mission of the Albania-NOW exhibition works to bring a greater understanding towards the design work, art and architecture that is evolving NOW in Albania, Kosovo, Macedonia and other nations within the Balkans. While centralized in a region of both great cultural identity and past tumultuous relations, a new generation of designers and artists continue to define what Albania is NOW – not what it has been. Unlike many generations before, the emergence of a new design culture serves as evidence for a new beginning of the region, one bolstered by new academic institutions, such as, POLIS University in Tirana and the entrepreneurial opportunities provided by globalization. The Albania-NOW exhibit displays this new spirit to Detroit while also serves to build new opportunities for academic, cultural and economic exchanges.

The Albania-NOW exhibition has began receiving digital submissions via its website on April 1, 2013 and will continue to accept projects until August 1, 2013. The work will be juried and exhibited at the Studio Couture gallery in Detroit, Michigan, USA. Concurrent with the exhibit opening, Dr. Besnik Aliaj, Dean of POLIS University in Tirana, Albania, will conduct a lecture at Lawrence Technological University to discuss his current research on urban design and planning. The work presented in the exhibit will also be published for distribution.

Albania-NOW Jury

James C. Stevens, AIA
Amy Deines
Martin Schwartz, AIA
Pandush Gaqi

Schedule

October 1, 2012: Exhibit announced
April 1, 2013: Open for submissions
August 1, 2013: Closed for submissions
September 1, 2013: Announcement of work to be exhibited
October 2013: Exhibit opening
October 2013: Publication of Albania-NOW

For eligibility and requirements to enter go here.

*****
Shqipëria-TANI është një ekspozitë e vlerësuar nga një juri internacionale që do të mbahet në Detroit, Michigan, SHBA, e planifikuar për në vjeshtë të këtij viti. Ekspozita do të shfaqë arkitekturën, urbanistikën dhe artin shqiptar më të mirë që prodhohet sot nga ky rajon në zhvillim. Ekspozita do të jetë e hapur për të gjithë dizajnët, arkitektët dhe artistët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në ShqipëriKosovëMaqedoni dhe vende të tjera në Ballkan.

Misioni i ekspozitëShqipëria-TANI është shfaqja dhe njohja më e gjerë e punëve të dizajnit, artit dhe arkitekturës që po zhvillohen TANI në ShqipëriKosovëMaqedoni dhe vende të tjera në Ballkan. Duke qenë pjesë e një rajoni me identitet kulturor sa të madh aq dhe të trazuar historikisht, janë talentet e reja ato që po i japin formë dhe drejtim Shqipërisë TANI. Ndryshe nga brezat paraardhëse, kultura artistike po sheh një fillim të ri rajonal të mbështetur nga institucione të reja akademike, si Universiteti Polis në Tiranë ashtu si dhe mundësi ndërmarrëse globale. Ekspozita Shqipëria-TANI do të shfaqë këtë frymë të re në Detroit, duke ndërtuar në të njëjtën kohë mundësi të reja shkëmbimesh akademike, kulturore dhe ekonomike.

Ekspozita Shqipëria-TANI ka filluar marrjen e aplikimeve dixhitale në websitin e saj më 1 Prill 2013 dhe do të vazhdojë të pranojë projekte deri më 1 Gusht 2013. Pasi të vleresohen nga juria, punët do të ekspozohen në galerinë Studio Couture në Detroit, Michigan, SHBA. Në të njëjtën kohë, Dr. Besnik Aliaj, Dekan i Universitetit Polis në Tiranë, Shqipëri, do të zhvillojë një leksion në Lawrence Technological University për të diskutuar hulumtimin e tij aktual mbi dizajnin dhe planifikimin urban. Punët e paraqitura në ekspozitë do të jenë pjesë e një publikimi që do të shpërndahet gjithashtu këtë vjeshtë. 

Juria Albania-NOW

James C. Stevens, AIA
Amy Deines
Martin Schwartz, AIA
Pandush Gaqi

Plani organizues

1 Tetor, 2012: Lançimi i ekspozitës
1 Prill , 2013: Hapja e aplikimeve
1 Gusht, 2013: Mbyllja e aplikimeve
1 Shtator, 2013: Shpallja e punëve të zgjedhura për ekspozitën
Tetor 2013: Hapja e ekspozitës
Tetor 2013: Publikimi i Shqipëria-TANI

Për rregullat e aplikimit shkoni këtu.

*************************************************************

No comments: