Pages

Jun 29, 2013

Open Invitation | Human-Centered Design for Social Innovation

Want to learn how to use design for social good? 

IDEO.org has announced Human-Centered Design for Social Innovation, a five-week course created in conjunction with Acumen. This course is designed to help people start using the human-centered design process to create innovative, effective, and sustainable solutions for social change all around the world.


In order to sign up for the course, participants need to form a team of between two and six people. Once formed, the design team meets once a week in person to learn by doing, via the human-centered design workshop materials that IDEO.org team has created (with help from Acumen). Along the way, each design team will also tackle one of three social sector design challenges in their community. 


The course is FREE and doesn't require any previous design experience.

Deadline to register is July 3, 2013. 


Interested in signing up? The course begins on July 10, 2013. Register here.

*****
Doni të mësoni si të përdorni design për të mirën sociale?

IDEO.org ka hapur Human-Centered Design for Social Innovation, një kurs pesë javor të krijuar në bashkëpunim me Acumen. Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë njerëzit të përdorin design duke patur në fokus njeriun, vetëm kështu mund të krijojmë zgjidhje novatore, efektive dhe të qëndrueshme për ndryshime shoqërore në të gjithë botën.

Regjistrimi është i hapur për të gjithë, kudo në botë, por vetëm nëse formojnë një grup me dy deri në gjashtë veta. Pasi të formohet grupi dhe të bëhet regjistrimi (deri më datë 3 Korrik) pjesëtarët do të takohen një herë në javë për të mësuar materialet e pergatitura nga IDEO.org (me ndihmën e Acumen). Së bashku në këtë mënyrë, çdo grup do të trajtojë gjithashtu një nga tre sfidat e design-it në sektorin shoqëror në komunitetin e tyre.

Kursi është FALAS dhe nuk kërkon ndonjë përvojë të mëparshme në design.

Dita e fundit e regjistrimit është 3 Korrik 2013.

Jeni të interesuar? Kursi fillon më datë 10 Korrik, 2013. Regjistrohuni këtu.

via

********************************************************************

No comments: