Pages

Jul 5, 2013

Featured Project | Wallpeople 2013: Music Edition

Reclaiming Public Space // Crowdsourcing Street ArtWallpeople is a collaborative art project based in Barcelona that invites the public to create unique work to make a larger piece of art (made by all) on a specific urban space, a wall. 


One of the project's purposes is to return art to the streets and reclaim the public space as a means of expression and citizen interaction.

This year's edition was held the first of June in more than 40 cities and it celebrated Music with works such as: reinterpretation of songs in different artistic formats (illustration, photography, text, painting, collage, canvas, etc.) and any work related to music in general (a tribute to an artist, a concert, a musical moment of their life, their favourite style, or musical origins).

To participate on the next Wallpeople event check their website to enlist your city.

Here's what people made in Barcelona:


Wallpeople është një projekt kolaborativ arti me bazë në Barcelonë, i cili fton publikun të krijojë pjesë unike për të realizuar një vepër të përbashkët në një hapësirë (mur) urbane.

Një nga qëllimet e këtij projekti është rikthimi i artit në rrugë dhe marrja mbrapsht e hapësirës ​​publike, si mjet i shprehjes dhe ndërveprimit qytetar. 

Edicioni i këtij viti u mbajt më 1 qershor në më shumë se 40 qytete dhe iu përkushtua Muzikës me punë të tilla si: ri-interpretime këngësh në formate artistike (ilustrime, fotografi, tekste, piktura, kolazhe, etj.) dhe pjesë të ndryshme që kanë të bëjnë me muzikën (tribute artistësh, koncerte, momente muzikore në stilin apo origjinën e preferuar). 

Për të marrë pjesë në eventin e ardhshëm, shkoni tek websiti i Wallpeople dhe regjistroni qytetin tuaj.

*************************************************************

No comments: