Pages

Oct 13, 2012

Performative Acts | Ballet Preljocaj in Tirana

October 19-20, 2012 @20:00h

Angelin Preljocaj is a well-known french-albanian choreographer and dancer that returns to the Albanian stage with the work of Laurent Mauvignier "What I Call Oblivion".

His works enliven the spatial emptiness of the common stage. The performative acts of the bodies (dancers) transform this space, from a peripheral surrounding where a piece of life (the ballet) happens, into the protagonist, one that builds its character from the attitudes and forms of the bodies that populate it, and fully projects it to the audience. 
Performative acts that metamorphose a banal space - the common stage breathes in the life, essence and forms of the ballet, and lets it out as art. 
"This work, inspired by a common event that occurred at a supermarket in Lyon, tells the tragic story of a marginalized teen, beaten to death by four guards after he had drunk one beer can without paying it. Political reflection on social violence - the text shares the same feeling with the victim's body"This is a single sentence, says the choreographer, a long sentence without an end that deeply unites the game of the troop with literary structure. I thought ballet could take on this subject by putting the story in perspective and using a choreographic writing that would be specific to it." With "What I Call Limbo", performed by six dancers and an actor, Angelin Preljocaj presents a new genre between theater and ballet, a mastery of art and the brutality of life."

" Me rastin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, Franca, Ministria e Kulturës dhe Opera e Tiranës kanë organizuar mbërritjen e trupës së baletit të koreografit të njohur Angjelin Preljocaj në Tiranë.
Do të jepen dy shfaqje, ditën e premte 19 tetor dhe të shtunë 20 tetor, ora 20:00.Baleti quhet "Ajo që unë e quaj harresë". Gjithmonë i dashuruar me veprat e forta letrare, Angelin Preljocaj ka zgjedhur të bëjë koreografinë dhe të vërë në skenë tekstin e Laurent Mauvignier, Ajo që unë e quaj harresë.
Ky fiksion i frymëzuar nga një ngjarje e zakonshme që ka ndodhur në një supermarket në Lion tregon historinë tragjike të një të riu të margjinalizuar të rrahur për vdekje nga katër roje pasi ai kishte pirë aty një kanaçe birre pa e paguar atë. Reflektim politik mbi dhunën sociale, teksti ndan të njëjtën ndjenjë me trupin e viktimës. "Kjo është një fjali e vetme, thotë koreografi, një fjali e gjatë e pambarimtë, e cila bashkon thellësisht lojën e trupave dhe strukturën letrare. Mendova se baleti mund ta merrte këtë subjekt, duke vendosur tregimin në perspektivë, dhe duke përdorur një shkrim koreografik, i cili do të ishte specifik për të". Me "Ajo që unë e quaj harresë", e interpretuar nga gjashtë balerinë dhe një aktor, Angelin Preljocaj krijon një shfaqje të një gjinie të re, midis teatrit dhe baletit, mjeshtri e artit dhe e brutalitetit të jetës." [Ambasada Franceze ne Shqiperi]

No comments: