Pages

Aug 27, 2012

[UN]RESTRICTED ACCESS | 2012 Venice Architecture BiennaleTRANSFORMO [ISH] BAZAT USHTARAKE NE ZONA SOCIALE.
TRANSFORM [EX] MILITARY BASES TO CIVIC SPACE.

"Kudo neper bote [ish] bazat ushtarake kane lene gjurme si simbole triumfi, krenarie, dhimbjeje dhe pasojash te paparashikueshme nga agresioni ushtarak. Keto zona te braktisura dhe qytete fantazem po prishin lagje dhe po ndajne komunitete te tera."
"Dotting the global landscape, decommissioned military installations are leaving their mark – symbols of triumph, pride, pain and the unforeseen consequences of military aggression. These abandoned structures and ghost towns disrupt neighborhoods and split entire communities."

:: HYRJE E [PA]KUFIZUAR – nje konkurs per te rishikuar te ardhmen e [ish] bazave ushtarake. Kjo ftese e hapur per te gjithe komunitetin (global) projektues dhe ate te ndertimit ka identifikuar keto zona ne 71 vende, ku 510 grupe pjesemarrese kane bashkepunuar me palet lokale per t'i rihabilituar dhe riperdorur ato per te miren sociale, ekonomike dhe mjedisore.
:: [UN]RESTRICTED ACCESS – a design competition to re-envision the future of decommissioned military bases. This open invite to the global design and construction community has identified them in 71 countries, where 510 participating teams have collaborated with local stakeholders to rehabilitate and reuse these spaces for social, economic, and environmental good.Mbeshtesni kete projekt duke mundesuar ekspozimin e Projekteve Fituese ne Bienalen e Arkitektures ne Venecia
Support this project to showcase the Winning Projects at the Venice Architecture Biennale

Me shume info mbi finalistet mund te gjeni tek  Wired Online.
For more info about the finalists, check out Wired Online.

[OCO - Ocean Conservatory & Observatory] near Lisbon, Portugal. 
Paicho Huts near Gulu, Uganda
The Store - Pillbox Conversion in rural New Zealand
Alter Your Native Belfast // Alternative Belfast in Belfast, Northern Island
Plug-in Hebron
PLUG-In HEBRON - People Liberated Urban Gaps In Hebron
in Old City of Hebron, Israeli Occupied Palestinian West Bank
Magazine Hill
Magazine Hill: A weathered continuum, in Pretoria, South Africa
Humboldthain Food Coop
Humboldthain Food Cooperative in Berlin, Germany

Instalacioni ne Bienalen e Venecias do te kete efektin, cilesine dhe formen e nje BUNKERI Shqiptar. 
29 Gusht - 25 Nentor 2012

The Installation at the Venice Biennale will have the effect, quality and form of an Albanian BUNKER. 
August 29 - November 25, 2012


Me pas, Projektet Fituese do te ekspozohen per publikun e gjere ne 5 continente.
Afterwards, the Winning Projects will be exhibited to the general public on 5 continents.

No comments: