Pages

Feb 17, 2014

Featured Artist | Irgin Sena @MIZA

MIZA Galeri
presents // prezanton:

IT STARTED STARTED STARTED SOMEHOW (zoo)
by // nga

February 19 - March 19, 2014 // 19 Shkurt -19 Mars, 2014
Opening // Hapja @19:00 hrIrgin Sena is an Albanian artist currently living and working in NYC. For selected works and other info, make sure to check out his website, where you'll also find a preview of his pieceit started started started somehow (zoo)opening at MIZA on Wednesday.Below, is an excerpt in Albanian via MIZA:
it started started started somehow (zoo)” është një film 16 minuta, i cili përbëhet nga tre elementë të vecantë. Njëri prej tyre hulumton marrëdhënien midis një monumenti dhe pemëve që e rrethojnë atë; për më tepër vë në dukje kapacitetin e kësaj marrëdhënie për të kompozuar kolonën zanore të saj. Një element tjetër hulumton një kopësht zoologjik – që zvogëlohet gjithnjë e më tepër duke qëndruar si një mbetje nga një kohë tjetër – dhe marrëdhënien e tij me ambientin rrethues. Kamera është e drejtuar nga objektet që përbëjnë këtë ambient, duke bërë që kopështi zoologjik të jetë i pranishëm në film vetëm nëpërmjet zhurmave që prodhon. Të tre elementët përbërës ndërpresin, zgjasin, deformojnë, riformojnë dhe përtërijnë kuptimin e njëri-tjetrit nën efektin e kontekstit ku ndodhen.

Pa titull është një video lak e cila paraqet një objekt rrotullues mbi një platformë. Objekti, rrotullimi i të cilit është i përkohshëm, ka si realitet rënien. Rënia, në këtë video, duket e vonuar; por me kalimin e kohës vërehet që objekti nuk bie. Ai është në një rrotullim pa fund.
Kjo zgjatje kohore materializohet edhe në shushurimën e ujit, e cila është një instalacion audio në hapësirën e parë të galerisë. Kjo shushurimë, në gjëndje të segmentuar, është e pranishme dhe “It started started started somehow (zoo)”, film i cili shfaqet në hapësirën e dytë të galerisë.
Here is an interview with the artist [in Albanian].


IRGIN SENA SPECIALE nga Elsa Demo from MIZA on Vimeo.

*********************************************************


No comments: