Pages

Dec 21, 2013

Featured Artist & Exhibit | Ledia Konstandini @MIZA


For its last show of the year and to mark its first anniversary, MIZA Gallery is recognizing the work of Ledia Kostandini, an emerging young Albanian artist with a tremendous body of work
Her solo exhibit ÇENTRO ESTETIKE (AESTHETIC DOILY) is curated by Eriola Pira and will be in view at MIZA from December 23, 2013 - January 23, 2014. The opening is Monday @7:00pm so don't miss the chance to meet the artist and curator. 

End 2013 with an artistic blast!


Curated by Eriola Pira.

 Ledia Kostandini closed the year 2012 with a studio visit. Everyone was invited. The artist’s studio (which she still shares with her colleague, Matilda Odobashi) was transformed into a Salon full of art and life. Previously exposed work, work in progress, discussions, gaiety, coffee and wine, all was served to art-lovers for four days. The artist and her art presented themselves generously, straightforwardly, without the framing of an exhibition or the contextualization of the next curator. It’s rare that we, the public, have such direct access to an artist, let alone her studio, which we imagine as a mysterious place where the artistic process and the work of art are conceptualized and realized before we encounter it in the gallery or elsewhere. Last year’s invitation for a studio visit was a sort of demystification of the artist and a re-introduction to her, by bringing the artist, as well as her labor and artwork closer to the public, who has lost links with the artist as much as contact with art.
Ledia Kostandini will close out the year 2013 at MIZA Gallery. Not in her studio, but there she will be welcoming you this holiday season. What was conceptualized over this past year has taken form, personality, and demands attention and value. The invitation to this exhibition -- the last of their first year -- comes from Miza. The end of the year occasion comes as an offer to reformat, redefine, and re-present the self, our appearance, vision, thought, and approach to the everyday and that which surrounds us. Ledia treats things full of energy and intensity, sometimes with sincere and sometimes with grotesque humor, by changing their function, meaning, and value, by adding elements and other object-parts, not very differently to what happens in beauty salons, gyms, and under the plastic surgeons knife. The objects and installations at Miza follow in the trail of the Surrealists of the early 20th Century and the legacy of Duchamp in the 21st, in a post-industrial context of global production and consumption, where criticism and the celebration of this political, economic and cultural order don’t much differ from one another, if they aren’t the same altogether.
**********
[alb]  Ledia Kostandini e mbylli vitin 2012 me një vizitë në studio. Të gjithë ishin të ftuar. Studioja e artistes (të cilën e ndan akoma me miken e saj Matilda Odobashi) u shndërrua në një sallon plot art e jete. Vepra të ekspozuara, pune në zhvillim e sipër, diskutime, hare, kafe e verë servirur art-dashësve për plot katër ditë. Artistja dhe arti i saj u paraqitën bujarë, të drejtpërdrejtë, pa kornizën e ndonjë ekpozite apo kontekstualizimin e ndonjë kuratori të rradhës. Pak herë kemi rastin, si publik, të kemi akses kaq direkt me një artiste, dhe aq më pak në studion e saj, të cilën e imagjinojmë si një vend misterioz, ku procesi artistik dhe vepra ngjizen e përfundohet para se ne ta shohim në galeri a gjetkë. Ftesa e vjetshme për vizitë në studio ishte një lloj çmitizimi i artistit dhe një ri-prezantim ndryshe me të, duke e sjellë vetë atë, si dhe përpjekjen dhe punën e saj më afër publikut, i cili në mos ka humbur lidhjet me artistin, ka humbur kontakt dhe me artin.
Ledia Kostandini do ta mbyllë 2013-ën në MIZA Galeri. Jo në studio, por atje ju pret këtë fundvit. Ç'u ngjiz gjatë këtij viti ka marrë formë, personalitet, dhe kërkon vëmendje dhe vlerësim. Ftesën për këtë ekspozitë të fundit të vitit tyre të parë e dërgon Miza. Okazioni i këtij fundviti vjen si një ofertë për të ri-dimensionuar, ri-përkufizuar dhe ri-prezantuar veten, pamjen, shikimin, mendimin dhe qasjen tonë ndaj së përditshmes dhe çka na rrethon. Plot energji dhe intensitet, me një humor herë të çiltër dhe herë-herë grotesk, Ledia i trajton sendet duke iu shndërruar funksionin, kuptimin dhe vlerën, duke iu shtuar elemente e objekte të tjera përbërëse, jo shumë ndryshe nga çka rëndom ndodh nëpër sallone bukurie, nëpër palestra, apo nën thikën e kirurgut plastik. Objektet dhe instalacionet tek Miza janë në vazhdën e Surrealistëve të fillim shekullit XX, trashëgimia e Duchamp në shekullin XXI, në një kontekst post-industrial të prodhimtarisë dhe konsumit global, ku kritika nga lëvdata për këtë rend politik, ekonomik e kulturor, nuk dallojnë shumë nga njëra tjetra, në mos, janë e njëjta gjë.

***********************************************************


No comments: