Pages

Sep 30, 2013

Deutscher Oktober in Albania | 2013 Program Schedule

European Cultural Heritage Days in Albania!

Deutscher Oktober | Tetori Gjerman 2013 made its debut Friday Sept. 27th 
at the National History Museum in Tirana, with the photography exhibit 
The electrification of everyday life 
Past, present and future of electricity in Albania
open until Oct. 3rd

If you happen to be in Albania this fall, check out the program below. 
Deutscher Oktober ends Tuesday November 19th, 2013.


Ditët e Trashëgimise Kulturore Europiane në Shqipëri!

Hapja e Deutscher Oktober | Tetori Gjerman 2013 u bë të premten më 27 shtator 
Muzeun Historik Kombëtar Tiranë 
me ekspozitën fotografike Elektrifikimi i të përditshmes” 
Historia, aktualiteti dhe e ardhmja e energjisë elektrike në Shqipëri.
hapur deri më 3 tetor

Tetori Gjerman mbyllet të martën më 19 nëntor, 2013.

************************************************************************

No comments: