Pages

Oct 8, 2013

Featured Event & Publication | BALKART

October 9, 2013 @19:00hrs
@Tetris 
[Mark Isaku Street #24, Kosovo]


WHAT IS BALKART????
History, trauma, sex, politics, struggle, the “Yugo-” and the “neo-”: talking about art in the little Balkan peninsula. Pick up Kosovo 2.0’s sixth magazine issue, Balkart, for the art, life, and philosophy of the region’s up and coming artists, designers, curators, and collectives.
Created in cooperation with the Culturescapes Festival, this edition documents the thriving, struggling, and impressive art scene brewing across the Balkans.
Join K2.0 at Tetris for the launch, and enjoy the mix mash music by Alush Gashi & Jeton Rushiti and a special Balkan treat: as much turshi and raki as your heart desires. 
*****
Histori, traumë, seks, politikë, përpjekje të mëdha, “Yugo-” epoka dhe “neo-” epoka: fjala është për artin në këtëfarë gadishull të Ballkanit. Merrni numrin e gjashtë me radhë të revistës së Kosovo 2.0, Balkart, mbi artin, jetën, dhe filozofinë e artistëve premtues, dizajnerëve, kuratorëve dhe kolektiveve artistike në rajon.
I prodhuar në bashkëpunim me Culturescapes Festival, ky edicion dokumenton skenën mbresëlënëse, të mundimshme, dhe lulëzuese të artit që po vlon nëpër krejt Ballkanin.
Ejani në Tetris për inaugurimin e numrit të fundit, nën muzikë të mirë nga Alush Gashi dhe Jeton Rushiti, si dhe një qarosje speciale Ballkanase nga K2.0: turshi e raki sa t’ju dojë zemra. 
**********************************************************

No comments: