Pages

Jan 25, 2013

DIY Urban Light Installation | Imagine The City Before Light

Projekti kolaborativ i grupit artistik Before Light dhe organizatës jo-fitimprurëse Imagine the City për rigjallërimin e Rrugës Pittaki, një rrugicë e zbehtë dhe e lënë pas dore në qendër të Athinës, është një iniciativë njëvjeçare gjysmë-eksperimentale që fton njerëzit e komunitetit të marrin pjesë në krijimin e një instalimi ndriçues duke dhuruar llamba dhe abazhurë të vjetër ose të papërdorur për të transformuar këtë korridor urban. 
Hapësira e një dyqani të braktisur është konvertuar në një workshop të hapur, ku jo vetëm banorët por edhe kalimtarët mund të ndihmojnë në organizimin, vendosjen, lidhjen dhe mbrojtjen nga moti e mbi 150 llambave. 
Rezultati është një strehë plot ndriçim dhe ngjyra mbi shëtitoren tashmë shumë të frekuentuar.

Çfarë do të bëni ju për të rigjallëruar qytetin apo lagjen ku jetoni duke patur në mendjë këmbësorët?

image © beforelight
image © beforelightThe collaborative project by design group Before Light and the non-profit Imagine the City to rejuvenate Pittaki Street, a dimly-lit and neglected alley in central Athens, is a year-long semi-experimental initiative that invites people from the community to participate in the making of a lighting installation by donating any old or unused lamps and fixtures in order to transform this urban corridor. 
An abandoned shop is converted into an open workspace where residents and passersby can volunteer to organize, fix, wire and weatherproof over 150 lamps. 
The result is a colorful and glowing ceiling over the now popular promenade. 

What would you do to revitalize your city or neighborhood in order to make it pedestrian friendly?

image © beforelight
image © beforelight

via designboom

************************************************************************

No comments: