Pages

Jan 24, 2013

Featured Doc | Crack The Surface I


I pari në një seri dokumentarësh të shkurtër që fokusohen në kulturën e Eksplorimit Urban, ata që rrezikojnë gjithçka për të hyrë dhe infiltruar hapësira të mbyllura apo të harruara.

E kam ndjekur këtë projekt për disa muaj tani dhe mendoj se një mënyrë e mirë për të kuptuar plotësisht qytetin është infiltrimi i çarjeve (vrimave) të tij.
Hidhini një sy dhe ndoshta do të frymëzoheni për të bërë të njëjtën gjë në qytetin tuaj.


The first in a series of short documentaries focusing on the culture of Urban Exploring, those who risk it all to access and infiltrate closed or forgotten spaces.

I've been following this project for a few months now and I think a great way to thoroughly understand a city is by infiltrating its cracks
Check it out and maybe you'll be inspired to do the same in your city.

Produced In Association With: silentuk.com sub-urban.com placehacking.co.uk prourbex.com 
Filmed Using: Canon DSLR: 550D / 5D GoPro Hero HD

**Episode 2 Coming Soon.

******************************************************************************************************

No comments: