Pages

Dec 3, 2011

Open Invitation | Short Film Competition

Announcing:

BUILDING REVOLUTION
2011 SMIBE Short Film Competition

December 15, 2011 - December 31, 2011

Start filming now!

With its third annual competition, SMIBE continues to bring together a growing body of moving image stories about the built environment. We hope the competition will become a forum for the exchange and discussion of persuasive issues about the built world. For this competition, SMIBE welcomes moving image stories that investigate, explore, and entertain our communities about social, environmental, political, technological, and economic issues that designers of the built world should be discussing.

Per me shume info mbi kete konkurs shkoni tek faqja zyrtare e SMIBE.

Me konkursin e tretë vjetor, SMIBE vazhdon të sjellë së bashku një grup filmash kushtuar mjedisit të ndërtuar. Qëllimi është që konkursi të shndërrohet në një forum për shkëmbimin dhe diskutimin e çështjeve esenciale në botën e ndërtuar. Në këtë konkurs, SMIBE mirëpret filma hetojnë, shqyrtojnë, dhe argëtojnë komunitetet tona për çështjet sociale, mjedisore, politike, teknologjike dhe ekonomike, dicka që duhet konsideruar nga arkitektët e mjedisit të ndërtuar.

No comments: