Pages

Aug 23, 2012

Albanian Pavilion | 13th Architecture Venice BiennaleEdicioni 13-të i Ekspozitës Ndërkombëtare të Arkitekturës, drejtuar nga arkitekti anglez David Chipperfield me titull "Terren i Përbashkët" hapet në Venecia në 29 Gusht deri në 25 Nëntor 2012. Ekspozita kompletohet me 55 Pjesëmarrje Kombëtare, që si gjithnjë janë organizuar në Pavionet e Giardinit, në Arsenale dhe në qytetin e Venecias. 

ALBANIA
Në Trashëgimi

Vendi: Palazzo Zorzi 

Kurator: Ilir Voci
Zv. Kurator: Eno Kotmilo
Ast. Kurator: Albana Kocollari

Grupi: Brion Basha, Eralda Bushi, 
Ana Maria Kokomo, Xhorxho Kita

Kurator-At-Large: Pandika Pleqi 
Grafik DezajnerGjergji Koki  
Kordinator në VeneciaFlodiana Sinanaj

Reliket Komuniste: 
Sala Goldoni 

Kurator-At-Large: Elian Stefa
Realizimi: Pietro Pagliaro, Niku Alex Mucaj, Studio Terragni, Elian Stefa, Violana Murataj 


Concrete Mushrooms 
Gjiri i Panormes
Converscene
Bunkerfest
Concrete Cathedrals
Bunker SkyThe 13th International Architecture Exhibition, directed by the British architect David Chipperfield and titled "Common Ground", will run in Venice from 29 August through 25 November 2012. The Exhibition will be complemented by 55 National Participations organized, as usual, in the Pavilions at the Giardini, at the Arsenale and in the city of Venice.

ALBANIA
In Heritage


VenuePalazzo Zorzi

Curator: Ilir Voci
Deputy Curator: Eno Kotmilo
Associate Curator: Albana Kocollari

Team: Brion Basha, Eralda Bushi, 
Ana Maria Kokomo, Xhorxho Kita

Curator-At-Large: Pandika Pleqi 
Graphic DesignerGjergji Koki 
Venice CoordinatorFlodiana Sinanaj

Communist Relics: 
Sala Goldoni 

Curator-At-Large: Elian Stefa
Production: Pietro Pagliaro, Niku Alex Mucaj, Studio Terragni, Elian Stefa, Violana Murataj

Concrete Mushrooms
Gjiri i Panormes
Converscene
Bunkerfest
Concrete Cathedrals
Bunker Sky


No comments: