Pages

Apr 30, 2013

Featured Exhibit | Art. 1 - LGBT Albania

Hapja e ekspozitës "Art. 1"
Opening of the exhibition "Art. 1"

13 Maj @18:00h // May 13 @6pm
Muzeu Historik Kombëtar // National Historical Museum
Tirana, ALÇdo vit, 17 maji festohet si Dita Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, në përkujtim të heqjes së homoseksualitetit prej Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve të Organizatës Botërorë të Shëndetësisë më 17 maj 1990. Në mbarë botën kjo ditë kremtohet me ekspozita, manifestime dhe evente të tjera.

Këtë vit, Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT ka bashkëpunuar me Unstraight Museum (Muzeu Jostrejt) nga Suedia, falë mbështetjes së Institutit Suedez, për të organizuar dy javë aktivitetesh që rrethojnë ekspozitën e titulluar Art. 1 e cila do shfaqet në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Duke marrë nenin e parë të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njëriut si pikënisje, Art. 1 dëshiron të jetë një hap i vogël në përpjekjen e stërgjatë për të siguruar të drejta të barabarta për të gjithë njerëzimin.


Kliko këtu për programin e plotë.
***

Each year, May 17 is celebrated as the International Day Against Homophobia, in commemoration of the removal of homosexuality from the International Classification of Diseases of the World Health Organization on May 17, 1990. All around the world this day is celebrated with exhibitions, manifestations, and other events.

This year, The Aliance Against Discriminion of LGBT has teamed up with The Unstraight Museum from Sweden, thanks to the support of the Swedish Institute, to organize two weeks of events around the exhibition entitled Art. 1, presented in The National Historical Museum in Tirana. Taking the first article of the Universal Declaration of Human Rights as its point of departure, Art. 1 wants to be a small step in the long struggle to secure equal rights for all mankind.


Go here for the full program.

**********************************************************************

1 comment:

Anonymous said...

To watch the opening of the exhibition "Art. 1" please follow the link:

http://www.shareculture.eu/webtv/art-1-tirana-al/