Pages

Aug 12, 2013

Featured Event | DOKUFEST

DOKUFEST opens up Film Festival Season in Albania & Kosovo


17-25 GUSHT / AUGUST 2013, PRIZREN, KOSOVA 
Prepare to break borders! 
Dare to take flight and have your own borders broken! 

#dokufest13 / Web / Facebook / Twitter / Instagram

For more information, go here.


DokuFest is coming back to Tirana today, this time to Break Borders!  

The screening will be held at: 
(Aleksandër Moisiu Nr. 78) 
@20:00h
Films:

TOKYO GIANTS, Nicolas Provost / Belgium, 2012 / 23 min – The film infiltrates the daily life of the Japanese metropolis following a serial killer character played by an actor.

MINIYAMBA, Luc Perez/ Denmark, 2012 / 14 min - Like thousands of people around the world who everyday leave their homeland, Abdu, a malian musician, has decided to reach Europa. A trip from the Niger river to the fences of Ceuta, where dreams are confronted with the harsh reality...

SLOMO - Josh Izenberg / USA, 2013 / 16 min– Depressed and frustrated with his life, Dr. John Kitchin abandons his career as a neurologist and moves to Pacific Beach.

GATES OF LIFE - Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen / Finland, 2012 / 6 min – This progressive documentary plays with form and sound to create a unique perspective on human nature.

LULLABY - Victor Kossakovsky / Russia, 2012 / 3 min – A couple of homeless men lay sleeping on the floor of a bank vestibule. Kossakovsky captures the economic crisis in a single image.

Entrance to the screening is free.


DokuFest kthehet sotTiranë, këtë herë për të thyer kufi! 

Filmat do të shfaqen në: 
(Rr. Aleksandër Moisiu Nr. 78 Kinostudio) 
ora 20:00
Filmat:

TOKYO GIANTS, Nicolas Provost / Belgium, 2012, 23 min - Filmi e infiltron jetën e përditshme të metropolit të Japonisë duke ndjekur një karakter të vrasësit serial të luajtur nga një aktor.

MINIYAMBA, Luc Perez/ Denmark, 2012 / 14 min - Sikurse mijëra njerëz rreth botës, të cilët çdo ditë e braktisin vendlindjen e tyre, Abdu, një muzikant malian, ka vendosur të arrijë Evropën. Një udhëtim nga lumi Niger te rrethojat e Ceutës, ku ëndrrat konfrontohen me realitetin e rëndë...

SLOMO - Josh Izenberg / USA, 2013 / 16 min - I frustruar dhe në depresion me jetën e tij, Dr. John Kitchin e braktis karrierën e tij si neurolog dhe shpërngulet në bregun e Paqësorit.

GATES OF LIFE - Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen / Finland, 2012 / 6 min - Ky dokumentar progresiv luan me formën dhe tingullin për të krijuar një perspektivë unike të natyrës njerëzore.

LULLABY - Victor Kossakovsky / Russia, 2012 / 3 min - Një grup burrash të pastrehë shtrihen të flenë në dysheme në korridorin e një banke. Kossakovsky kap krizën ekonomike me vetëm një imazh.

Hyrja është falas.


tags: dokuphoto, kino prizreni, autobahntirana, prizren, kosova

************************************************************************

No comments: