Pages

Mar 29, 2012

Open Invitation | Konkurs për Realizimin e 3 Monumenteve


Në kuadër të festimeve që do të organizohen për 100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MTKRS) dhe Galeria Kombëtare e Arteve (GKA) 

Shpallin: 

Konkursin për realizimin e 3 (tre) monumenteve, shtatore kushtuar tre figurave të rëndësishme historike: shtatorja e Ismail Qemalit, shtatorja e Mbretit Ahmet Zogu I dhe shtatorja e Hasan Prishtinës. 


A. Kushtet e përgjithshme të pjesëmarrjes në të tre konkurset janë:
 1. Shtatoret, si vepra monumentale arti, duhet të jenë figurative dhe realiste, pasi u kushtohen personaliteteve historike shumë të njohura. Boceti pjesëmarrës duhet të jetë i realizuar artistikisht dhe me profesionalizëm, dhe duhet të përmbajë qartë qëllimin për përjetësimin e ketyre figurave.
 2. Këto shtatore, monumente kanë tre elementë bazë: shtatorja, bazamenti, dhe mbishkrimi me të dhënat e personalitetit historik si: emri, titulli, data e lindjes dhe e vdekjes.
 3. Në këto konkurse marrin pjesë artistë, grup artistësh dhe studio arkitekture.
 4. Çdo artist lejohet të konkurojë vetëm me 1 (një) bocet. Artisti mund të paraqesë bocete për 1 (një) ose të tre figurat e propozuara.
 5. Boceti që merr pjesë në këtë konkurs duhet të jenë të punuar enkas për këtë konkurs dhe të mos jetë paraqitur në asnjë konkurs të mëparshëm.
 6. Bocetet pjesëmarrëse duhet të jenë të realizuar në materiale të ndryshme, në keto përmasa: jo më shumë se 100 cm lartësi dhe jo shumë se 100 cm gjerësi.
 7. Artisti, apo grup-artistët, duhet të dorëzojë së bashku me bocetin, edhe një foto të bocetit konkurues, CV të plotë të artistit ose grupit, dhe një foto personale.
 8. Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë është institucioni ku do të organizohet konkursi.
 9. Boceti pjesëmarrës do të dorëzohet dhe regjistrohet në Galerinë Kombëtare të Arteve, Tiranë deri me datë 10 Maj 2012. Numrin i kontaktit në GKA tel: 222 60 33.
 10. Juria do të bëjë përzgjedhjen e boceteve fituese nga data 11 - 13 Maj 2012.
 11. Ekspozimi i boceteve pjesëmarrëse për publikun do të bëhet në një nga sallat e GKA nga data 14 – 17 Maj 2012.
 12. Nga data 18 Maj deri me date 25 Maj 2012, të gjitha bocetet pjesëmarrëse duhet të tërhiqen prej artistëve pjesëmarrës nga mjedisi i GKA. Mos-tërheqja e tyre në kohën e përcaktuar, e kushtëzon GKA të mos ketë asnjë përgjegjësi ndaj tyre.
 13. Për të dhëna më të plota në lidhje me këtë konkurs vizitoni websajtin e GKA (www.gka.al) dhe MTKRS (www.mtkrs.gov.al)
B. Detyra e projektimit:

Të treja shtatoret (Ismail Qemali, Ahmet Zogu I, si dhe Hasan Prishtina) duhet te krijohen sipas te dhenave te meposhtme:
 • Lartësia e secilës shtatore duhet të jetë deri në 3 m.
 • Lartësia e bazamentit për secilën shtatore duhet të jetë 1.20 m.
 • Gjërësia e bazamentit varet nga kompozimi që do të paraqesë artisti për shtatoren.
 • Shkrimi është pjesë e shtatores. Vendi dhe përmasa e tij përcaktohen në bazë të idesë së bocetit fitues, miratuar nga juria.
 • Vlerësimi artistik për secilën shtatore është 1,700,000 Lekë. 

No comments: