Pages

Sep 7, 2012

Water Light Graffiti | Antonin Fourneau


Më shumë foto dhe detaje tek Digitalarti.
"Water Light Graffiti është një sipërfaqe e përbërë nga mijëra LED që ndriçohen në kontakt me ujin. Mund të përdorni penele, sprukator, gishtat apo çdo gjë të lagur për të skicuar mesazhe drite apo thjesht vizatime nga më të ndryshmet.
Water Light Graffiti është një mur për mesazhe kalimtare në hapësirën urbane, i cili nuk shkatërrohet nga përdorimi. Një mur komunikimi midis njerëzve të një qyteti. Si një instalim publik, ai i fton njerëzit të jenë kreativ në ndriçimin e natës. Çdokush mund të bëhet një grafitist i çastit."
from Digitalarti on Vimeo.

" The "Water Light Graffiti" is a surface made of thousands of LED illuminated by the contact of water. You can use a paintbrush, a water atomizer, your fingers or anything damp to sketch a brightness message or just to draw. 
Water Light Graffiti is a wall for ephemeral messages in the urban space without deterioration. A wall to communicate and share magically in the city. As a public installation it invites everyone to be creative in lighting up the night. Anyone can become an instant graffiti artist. "


More pictures and details on Digitalarti. 
          CREDITS:
Water Light Graffiti is a project of Antonin Fourneau 
Engineer: Jordan McRaeDesign Structure: Guillaume StagnaroGraffiti performance: Collectif PainthouseAssistant team: Clement Ducerf & all the ArtLab volunteersArtLab Manager: Jason CookProduction DigitalartiFilming: Sarah Taurinya & Quentin ChevrierPhotographs: Quentin ChevrierMusicJankenpoppEditing & Titles: Formidable Studio & Maïa BoumpoutouSupport: Ville de Poitiers and Centre Culturel Saint ExupéryNo comments: