Pages

May 9, 2013

World's Largest Participatory Art Project | Inside Out by JR

French artist JR returns with another large format city streets "photography" (pasting) project. This time he has created the largest participatory art project with the potential to change the world.

INSIDE OUT is giving everyone the opportunity to share their portrait and make a statement for what they stand for. It is a global platform for people to share their untold stories and transform messages of personal identity into works of public art. Over 130,000 posters have been sent to more than 108 countries since March 2011.

Check out The Movie | INSIDE OUT PROJECT trailer.

photo credit

Want to Participate?

Gather 5 or more people around a same statement, submit the portraits, the organizers will print them as posters and send them to you so you can create and coordinate an exhibit together by pasting them in your community! 


For more info on organizing a Group Action read here.

Check out the Gallery of the best ones so far here.

JR is currently in NYC pasting large portraits in Time Square:

photo credit NYT
 Before he arrived in New York, where, in addition to Times Square, he has taken his mobile photo booths to the Bronx, Brooklyn and Staten Island, he visited cities on nearly every continent. (via NYT)
*****
Artisti francez JR kthehet me një tjetër "projekt fotografik" portretesh të mëdha të ngjitura nëpër qytet.  Këtë herë ai ka krijuar veprën artistike me pjesëmarrjen më të madhe në botë dhe potencial për ndryshim.

INSIDE OUT i jep të gjithëve mundësinë e publikimit të portretit të tyre si një deklaratë për atë çka besojnë dhe qëndrojnë. Kjo është një platformë globale ku njerëzit mund të ndajnë historitë e tyre të pathëna dhe të transformojnë mesazhe të identitetit personal në vepra të artit publik. Mbi 130,000 postera janë dërguar në më shumë se 108 vende që nga Marsi 2011.

Hidhini një sy trailer-it The Movie | INSIDE OUT PROJECT.

photo credit

Dëshironi të merrni pjesë?

Mblidhni 5 ose më shumë persona rreth një deklarate të përpashkët dhe dërgoni portretet e secilit. Organizatorët do ti printojnë ato si postera dhe do tua dërgojnë mbrapsht që të keni mundësinë të krijoni dhe të koordinoni një ekspozitë së bashku duke i ngjitur ato në komunitetin tuaj!

Për më shumë informacion mbi organizimin e Grupit të Veprimit lexoni 
këtu.

Hidhini një sy Galerisë së projekteve më të mira 
këtu.

JR tani është në NYC duke ngjitur portrete në Time Square:

 Para se të mbërrinte në New York, ku, përveç Times Square, ai e ka ndalur furgonin e tij (të pajisur me kabinë fotografike/printer) edhe në Bronx, Brooklyn e Staten Island, JR ka vizituar qytete në pothuajse çdo kontinent. (via NYT)

********************************************************************


No comments: