Pages

Sep 29, 2011

Turismo e green energy a TIRANA

Turizem dhe green energy: ne Shqiperi ka vend edhe per investitoret e huaj

Turismo e green energy: in Albania c'è spazio per gli investimenti stranieri

“Pushime!”, i pari panair internacional i turizmit te qendrueshem: ne TIRANE nga data 15 deri ne 16 tetor 2011...
&
“Ecobiz Expo Tech”, edicioni i peste, i panairit te specializuar ne turizmin e gjelber (turizmi natyror): ne Tirana dhe Shkup nga 16 deri ne 19 tetor 2011. (www.ecobizexpo.biz).

“Pushime!”, prima fiera internazionale del turismo sostenibile a Tirana dal 14 al 16 ottobre 2011...
&
“Ecobiz Expo Tech”, quinta edizione della specializzata sulla green economy, a Tirana e Skopje dal 16 al 19 ottobre 2011 (www.ecobizexpo.biz).http://www.albanianews.it/notizie/albania/item/2022-turismo-e-green-energy-in-albania-ce-spazio-per-gli-investimenti-stranieri

No comments: