Pages

Dec 16, 2012

Graphic Design | A Universal Art

**Creative Sunday Series

Edhe pse shpesh i neglizhuar, Graphic Design është kudo: në tabelat që lexojmë, produktet që blejmë si dhe dhomat ku jetojmë. Graphic Designers gjejnë bukuri brenda kufizimeve, duke punuar drejt një qëllimi përfundimtar të komunikojne vizualisht një mesazh. Duke shfrytëzuar një gjuhë me gërma dhe imazhe, ata përpiqen të karakterizojne çdo aspekt të jetës sonë që ta bëjne atë sa me të bukur. 


 Watch The Universal Arts of Graphic Design on PBS. See more from Off Book.

via pbs

************************************************************

No comments: