Pages

Mar 21, 2013

Cultural Policy & the City | ShareCulture.EU (part 1)

Part 1 – Clips from Feb. 27 Cultural Forum in Prishtina.
This conference was made possible by Culturist & Forumi Kulturor, and was the first serious attempt to initiate dialogue between the independent cultural sector and the municipalities in Kosovo. The topic Cultural Policy and the City was examined in the contexts of city policies in Albania, Kosovo, (FYR) Macedonia and Serbia. via shareculture.eu

Stay tuned for Part 2!
For more info on this conference and to learn more about what's being done in the region visit: ShareCulture! Website of the project "Webtvs for European Culture"


Pjesa e Parë – Klipe nga Forumi Kulturor i 27-të shkurtit në Prishtinë.
Kjo konferencë u bë e mundur nga culturist & Forumi Kulturor, dhe ishte përpjekja e parë serioze për të nisur dialogun mes sektorit të pavarur kulturor dhe komunave në Kosovë. Tema Politika Kulturore e Qyteti u shqyrtua në kontekstin e politikave qytetare në Shqipëri, Kosovë, (FYR) Maqedoni dhe Serbivia shareculture.eu

Na ndiqni për Pjesën e 2-të!
Për më shumë info mbi këtë konferencë dhe për tu njohur më shumë me ç'ka po ndodh në rajon vizitoni: ShareCulture! Website of the project "Webtvs for European Culture"


*************************************************************************************************

No comments: