Pages

Mar 19, 2013

Featured Event | My Name Their City by Alban Muja

Autobahn event opening lineup Friday, March 22, 2013:

prezanton // presents:

"EMRI IM, QYTETI I TYRE" // "MY NAME, THEIR CITY"

nga // by
 Alban Muja 

March 22 - April 3, 2013 
Opening @19:00 h


Alban Muja // Emri im, qyteti i tyre

Emri im, qyteti i tyre” është një seri e fotografive që eksplorojnë një fenomen shumë specifik kosovar: atë të emërtimit të fëmijëve kosovarë sipas qyteteve të Shqipërisë. Gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta ky lloj i emërtimit ka qenë i lidhur me ëndrrën kombëtare të bashkimit të të gjitha tokave shqiptare. Izolimi nga Shqipëria dhe malli për te nga kosovarët është materializuar me emrat sikur që janë Berat, Milot, Saranda, Gjirokastra, Shkodran, Butrint dhe Vlora – sado që kjo banorëve të këtyre qyteteve iu duket e çuditshme.

Alban Muja është një artist viziv dhe regjisor i bazuar në Kosovë. Muja eksploron konceptet e emërtimit, vendit dhe politikave në opusin e tij të gjerë, i cili përfshin video instalacionet, filmat e shkurtër, dokumentarët, vizatimet, pikturën dhe performancën. Një prej projekteve të tija të bëra rishtas, Emri im, qyteti i tyre, do të ekspozohet si pjesë e Autobahnit.

****************
Alban Muja // My name, their city

“My name, their city” is a series of photographs that explores a very specific Kosovar phenomenon: that of naming Kosovar children after Albanian cities. During the 70's and 80's this kind of naming was linked to the national dream of unifying all Albanian lands. The isolation from and longing for Albania by Kosovars is materialized in names such as Berat, Milot, Saranda, Gjirokastra, shkodran, Butrint and Vlora - as strange as it seems to locals of these towns. 


Alban Muja is a Kosovo-based visual artist and filmmaker. Muja explores the concepts of naming, place and politics in his expansive body of work, which includes video installations, short films, documentaries, drawing, painting and performance. One of his most recent projects, My name, their city will be exhibited as part of Autobahn

RSVP Event

**********************************************************************************************
The Afterparty


Autobahn party @ REMIX the Space 
23:00h 

Kënaquni një natë me muzikë të bukur kosovare me Genc Salihun dhe Visar Kuçin (akustikë), pastaj vijnë DJ-at Totoni dhe Dardan Ramabaja. Hyrja te dera: 500 L

Enjoy a night of great Kosovar music with Genc Salihu and Visar Kuci (acoustic duo), followed by Toton and Dardan Ramabaja on the decks. Entry fee at the door: 500 lekë.RSVP Event 

**********************************************************************************************

No comments: