Pages

Apr 8, 2012

Film Classics | Albanian Cinematography


Megjithate, ne prape qeshim me "CIFTIN E LUMTUR"!
A eshte ky nje argument qe mund te trajtohet ne Shqiperi edhe ne ditet e sotme?
Shikim te mbare!

No comments: